DOKUMENTI


Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2021

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2021.

Suglasnost na Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Sisak za 2021. godinu

Operativni program održavanja građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2021.

Suglasnost na Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina lučke uprave Sisak za 2021. god

Suglasnost na Operativni program održavanja lučkih građevina Lučke uprave Sisak za 2021.god

Obrazloženje financijskog plana za 2021

Lučka uprava Sisak 2021.-2023. s odobrenim limitima

Plan prihoda LUSK 2021-2023

Preraspodjela Financijskog plana LUSK 2021

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2020

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2020.

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2020.

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2020

Izvješće o radu 2020

Izvješće o izvršenju financijskog plana 2020

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2019

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2019

Izvješće o radu 2019

Izvješće o izvršenju financijskog plana – 2019

Informacija o dodijeljenim sredstvima za 2019

Informacija o dodijeljenim sredstvima za 2019

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2019

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2019

Izmjene i dopune godišnjeg i financijskog plana JULU Sisak za 2019

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2019.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima – JULU Sisak -01.01.-31.12.2019

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima – 01.01.2019. – 31.12.2019.

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2018

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2018.

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2018.

Izmjene i dopune godišnjeg i financijskog plana JULU Sisak za 2018.

Izmjene operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina  za 2018.

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2018

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak 2018.

Izvješće o radu 2018

Izvršenje financijskog plana 2018

Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2015

Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2016

Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2017

Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2018

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2019

Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2020

Plan nabave Lučke uprave Sisak

Plan nabave Lučke uprave Sisak – Elektronički Oglasnik  J.N.

Registar ugovora Lučke uprave Sisak

Registar ugovora Lučke uprave Sisak – Elektronički Oglasnik J.N.

Poslovne procedure

Poslovne procedure