Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 13 stavka 9 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/13, 143/13), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

  • An-Art d.o.o., Ante Starčevića 5, Sisak, OIB: 05814721590