DJELATNOSTI LUČKE UPRAVE SISAK:

 1. Organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci.
 2. Kontrola lučkog prometa , ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta.
 3. Održavanje zajedničkih lučkih građevina na lučkom području.
 4. Održavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci.
 5. Izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske.
 6. Upravljanje nekretninama na lučkom području na kojim alučka uprava ima pravo građenja.
 7. Upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.
 8. Obavljanje stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja.
 9. Nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama.
 10. Marketing i promocija luke na transportnom tržištu.
 11. Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postuji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata.
 12. Izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama.
 13. Tehnička pomoć tijelimalokalne i područne(regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa.
 14. Drugi poslovi određeni zakonom.

PODRUČJE NADLEŽNOSTI

Za vodni put rijeke Save od rkm 475 (ušće Velikog Struga) do granice s Republikom Slovenijom i rijeke Kupe, područje unutarnjih voda Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, područja općina Plitvičkih Jezera iz Ličko-senjske županije te područja Nacionalnog parka Krka iz Šibensko-kninske županije, kao i za sva ostala nespomenuta područja unutarnjih voda.

 

 

Pregledajte novosti
Pristaništa

Izleti brodom Juran i Sofija postali su jedna od atrakcija gradske turističke ponude, a krstarenja rijekom Savom put Parka prirode Lonjsko polje ostaju izletnicima u trajnom ugodnom sjećanju.

Saznajte više na www.pp-lonjsko-polje.hr
Pregledajte našu galeriju fotografija NATJEČAJIZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMAObavijest o sprječavanju sukoba interesaDOKUMENTI Registar ugovoraPravilnik o jednostavnim nabavama
Pregled plana nabave
Odaberite godinu
Pregled ugovora o javnoj nabavi
Odaberite godinu