PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje.Načelo javnosti i slobodnog pristupa (članak 6.)Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.Načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (članak 7.)Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.Načelo jednakosti (članak 8.).Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.
Načelo raspolaganja informacijom (članak 9.)Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi.
Načelo međusobnog poštovanja i suradnje (članak 9.a) Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama iz 2013. možete pogledati ovdje.
Zakon o pravu na pristup informacijama iz 2015. možete pogledati ovdje.


KRITERIJI,ODLUKE,PRAVILNICI I IZVJEŠĆA

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama Lučke uprave Sisak ovdje.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pogledati ovdje.

Odluku o određivanju službenika za informiranje možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete pogledati ovdje-pdf i csv .

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu možete pogledati ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu možete pogledati ovdje.


OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije možete preuzeti ovdje.


Kontakt podaci službenika za informiranje:

Mario Vlahinić, dipl.ing.prometa
Rimska 28 , 44 000 Sisak
Telefon: 044/524-810
E-mail : tehnicki.poslovi@luckaupravasisak.hr


Upitnik za samoprocjenu

U svrhu osiguranja metodologije za provedbu procjene i samoprocjene provedbe ZPPI i razine usuglašenosti postupanja tijela javne vlasti sa zakonom, kao i u svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, Povjerenik za informiranje izradio je Upitnik za samoprocjenu, koji je Lučka uprava Sisak popunila, te ga možete preuzeti dalje na poveznici: ovdje.