Bazen Crnac


Područje lučke uprave Sisak usvojeno i objavljeno u Narodnim novinama br. 108/2006, Uredba o određivnju lučkog područja luke Sisak.
Dijeli se na dva bazena, i to :

  1. Luka Sisak- Bazen Crnac -pretovar sirove nafte i derivata
  2. Luka Sisak – Bazen Galdovo- područje brodogradilišnog pristaništa

Luka Sisak – bazen Crnac (r.km. 586 + 750 do r.km. 587 + 300) otvorena za javni promet nalazi se na desnoj obali rijeke Save, u naselju Crnac i po svojoj funkciji u osnovi je naftna luka s izrazito industrijskim karakterom budući da je putem cjevovoda povezana u jedinstvenu tehnološku cjelinu Rafinerije nafte u Sisku.

Luka raspolaže s dva pristana za tank teglenici(ili samohodne brodove) (P-30, PO-36) za utovar i istovar sirove nafte i naftnih derivata uključujući i crpne postaje za rukovanje teretom, uređen akvatorij za sidrenje teretnih i praznih brodova te odgovarajuće okretište za brodove. Na pristanu za tankere P-30 vrši se pretovar nafte iz tankera u cjevovod INA rafinerije nafte Sisak gdje postoje volumetri za mjerenje količina.

Pristanima P-30 i PO-36 upravlja tvrtka Pristaništa i skladišta d.o.o. koja vrši pretovar, a sam prijevoz tereta vrši Tankerska plovidba iz luke Rušćica(Slavonski Brod). Tank teglenica PO-36 služi za utovar naftnih derivata u brodove, uz mjerenje količina utovarenih derivata volumetrima postavljenim na otoku bijele robe.