Bazen Galdovo


Područje lučke uprave Sisak usvojeno i objavljeno u Narodnim novinama br. 108/2006, Uredba o određivnju lučkog područja luke Sisak.
Dijeli se na dva bazena, i to :

  1. Luka Sisak- Bazen Crnac -pretovar sirove nafte i derivata
  2. Luka Sisak – Bazen Galdovo- područje brodogradilišnog pristaništa

Na rijeci Savi u Sisku izrađeno je brodogradilišno pristanište Galdovo, koje obuhvaća područje od r.km. 593+100 do 593 + 400 na lijevoj obali rijeke Save. Lučka uprava Sisak je tijekom niza godina vršila ulaganje na lučkom području na lokaciji izgrađenog Navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku , Galdovačka 4, Sisak.

Ulaganja su se odnosila na potpuno opremanje navoza, pristan za sigurno pristajanje plovila, uređaje, strojeve i potrebnu opremu. Na navozu se obavlja pregled i kontrola propisana pravilima za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe prema Hrvatskom registru brodova.

Prema tehničkim karakteristikama to je strmi kosi navoz nagiba 13° za bočno izvlačenje i porinuće brodova unutarnje plovidbe vlastite težine do 400 t i duljine do 80 m. Izvlačenje i porinjavanje vrši se za samostalnim (horizontalnim i kosim) kolicima na tračnicama. Kolica se potežu i spuštaju čeličnim užadima, svaka na posebnom vitlu. Kapacitet navoza je rad na 3 broda istovremeno.

Površina Brodogradilišnog pristaništa Galdovo je 11719 m²