Privatna Luka Sisak


Privatna luka za pretovar rasutih tereta ″Pristanište i skladišta d.o.o.″ na lijevoj obali rijeke Kupe (r.km. Kupe 4 + 470 do r.km. 5 + 640) koja nije administrativno uključena u lučko područje državne luke Sisak otvorene za javni promet. Ova privatna luka u potpunosti je privatnog vlasništva, uključivo i samu obalu.

Luka ima operativni prostor od cca 250 m poluvertikalnog keja, otvoreni i zatvoreni skladišni prostor, dvije portalne dizalice i silos, te ostalu lučku mehanizaciju. Akvatorij te luke na uzvodnom dijelu rijeke Kupe ima sidrište za prazne i teretne brodove, ali okretište brodova pri niskom vodostaju ne zadovoljava. Kapacitet luke za suhe terete iznosi više od 1,5 miliona tona godišnje.

Do luke za rasuti teret na rijeci Kupi postoje izgrađeni pristupni željeznički kolosijeci i cesta te je moguć direktni pretovar iz riječnih plovila u vozila cestovnog i željezničkog prometa. Postoji uređena obala i uređene otvorene skladišne površine za pretovar i skladištenje srednjih i velikih kontejnera u kombiniranom prijevozu tereta, ali ne postoji pretovarna mehanizacija za kontejnere.
Na rijeci Kupi ozbiljnu prepreku za pouzdanost i ekonomičnost plovidbe predstavljaju niski vodostaji te postojeći cestovni i željeznički mostovi koji smanjuju visinu slobodnog prolaza brodova.

Napomena: Odlukom direktora društva Pristanište i skladišta d.o.o., Sisak, Rimska 29, od 20. listopada 2020.godine zabranjuje se korištenje skretnice 43 A i industrijskog kolosjeka u dužini od 186 m. Navedenu odluku možete pogledati ovdje.