DOKUMENTI

LUČKA UPRAVA SISAK

DOKUMENTI

Dokumenti Javne ustanove Lučka uprava Sisak

    

Financijski plan Lučke uprave Sisak za 2024.-2026.

51255-Financijski Plan 2024-2026

Financijski plan – plan prihoda LUSK 2024-2026

Financijski plan – plan rashoda LUSK 2024-2026

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Lučke uprave Sisak 2024-2026

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana Lučke uprave Sisak 2024-2026

                 

Polugodišnje izvršenje financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2023.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju FP 2023

Posebni izvještaji 1.1.-30.6.2023.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju-tablice -51255

 

Financijski izvještaji Lučke uprave Sisak u 2023. godini

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-31.12.2023.

Bilješke uz financijska izvješća

Godišnje poslovno izvjeće Lučke uprave Sisak

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2023.-30.09.2023.

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2023.

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2023.-31.03.2023.

 

Financijski plan Lučke uprave Sisak za 2023. s projekcijama za 2024. – 2025.

2.Izmjene i dopune FP za 2023 – 1

2.Izmjene i dopune FP za 2023 – 2

Preraspodjela FSEU

Preraspodjela lipanj 2023

1.Izmjene i dopune FP za 2023.

Financijski plan JU Lučke uprave Sisak za 2023. s projekcijama za 2024. – 2025.

                   

Izvještaji Javne ustanove Lučke uprave Sisak za razdoblje 01.01.2022-31.12.2022.

Godišnje poslovno izvješće Lučke uprave Sisak za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrasci financijskih izvještaja

Referentna stranica

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022

Odluka Upravnog Vijeća – Izvješće o izvršenju FP LUSL za 2022

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2022

1. Izmjene i dopune_final

1. Izmjene i dopune – plan prihoda

2. Izmjene i dopune FP 2022.

2. Izmjene i dopune – plan prihoda

Preraspodjela prosinac ||| 2022

Financijski plan 2022 – 2024

Obrazloženje Financijski plan 2022 – 2024

Prijedlog plana rashoda 2022-2024

Prijedlog plana prihoda 2022-2024

Financijski izvještaji Javne Ustanove Lučke uprave Sisak za 2021. godinu

Obrasci financijskih izvještaja za 2021.godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.godinu

Izvješće o radu 2021

Odluka o usvajanju Financijskog i Godišnjeg izvješća

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2021

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2021.

Suglasnost na Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Sisak za 2021. godinu

Operativni program održavanja građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2021.

Suglasnost na Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina lučke uprave Sisak za 2021. god

Suglasnost na Operativni program održavanja lučkih građevina Lučke uprave Sisak za 2021.god

Obrazloženje financijskog plana za 2021

Lučka uprava Sisak 2021.-2023. s odobrenim limitima

Plan prihoda LUSK 2021-2023

Preraspodjela Financijskog plana LUSK 2021

Rebalans 1. – Pripremna tablica 

Rebalans 1. – Plan Prihoda

Rebalans 2. – Plan Prihoda

Rebalans 2. – Plan Rashoda

Procjena iznosa neutrošenih sredstava do kraja 2021. godine i preraspodjela

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2020

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2020.

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2020.

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2020

Izvješće o radu 2020

Izvješće o izvršenju financijskog plana 2020

Financijski izvještaji Javne Ustanove Lučke uprave Sisak za 2020. godinu

Bilješke  uz  financijske  izvještaje  Lučke  uprave  Sisak za  2020. godinu

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima – 01.01.2020. – 31.12.2020.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija -01.01.2020. – 31.12.2020.

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2019

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2019

Izvješće o radu 2019

Izvješće o izvršenju financijskog plana – 2019

Informacija o dodijeljenim sredstvima za 2019

Informacija o dodijeljenim sredstvima za 2019

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2019

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2019

Izmjene i dopune godišnjeg i financijskog plana JULU Sisak za 2019

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2019.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima – JULU Sisak -01.01.-31.12.2019

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima – 01.01.2019. – 31.12.2019.

Godišnji program rada i financijski plan javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2018

Godišnji program rada i financijski plan JULU Sisak za 2018.

Operativni program održavanja-građenja i modernizacije Lučkih građevina za 2018.

Izmjene i dopune godišnjeg i financijskog plana JULU Sisak za 2018.

Izmjene operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina  za 2018.

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak za 2018

Realizacija godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Sisak 2018.

Izvješće o radu 2018

Izvršenje financijskog plana 2018

Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2015

Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2016

Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2017

Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2018

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2019

Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

Godišnji-financijski-izvještaj-za-2020

Plan nabave Lučke uprave Sisak

Plan nabave Lučke uprave Sisak – Elektronički Oglasnik  J.N.

Registar ugovora Lučke uprave Sisak

Registar ugovora Lučke uprave Sisak – Elektronički Oglasnik J.N.

Poslovne procedure

Poslovne procedure

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama te ovlastima i nadležnostima zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Posebni popis sa rokovima čuvanja

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Posebni popis sa rokovima čuvanja