PROJEKTI:

Tehnička pomoć za Master plan Nove luke Sisak – Ugovor o pružanju usluga

IPA2007/HR/IPO/002-021101- MPPI Projekt K819034 IPA3A -2.1.5.

 

Projekt “Tehnička pomoć za Master plan Nove luke Sisak”, sufinanciran u okviru IPA programa Europske unije za Hrvatsku – Regionalni razvoj Promet – Master Plan Nove Luke Sisak, uključuje izradu tehničkih studija i izvješća.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Ugovaratelj konzultantskih usluga vezanih za projekt “Master Plana Nove luke Sisak” i konzorcij na čelu s iC-Consultenten (Austrija), u koji su uključene tvrtke Hidrokonzalt (Hrvatska), Geokon Zagreb (Hrvatska), TINA Vienna (Austrija), Dvokut Ecro (Hrvatska), ugovorili su usluge sukladno rokovima i uvjetima navedenim u Ugovoru.

Tvrtka iC Consulenten Ziviltechniker GmbH (Austrija) sa konzorcijem je dobila projekt u  iznosu od: 1.435.120 €ura. Udjel Europske unije u projektu je 85% sredstava ,dok Hrvatska sudjeluje sa 15% .

Planirana lokacija nove luke Sisak nalazi se u Sisačko-Moslavačkoj županiji – lokacija Sisak – južno od naselja Crnac, u području koje je predviđeno za tu namjenu u skladu s postojećom prostorno planskom dokumentacijom. Područje je okruženo rijekom Savom na sjeveru, potokom Blinja na istoku, željezničkom prugom Zagreb-Volinja na jugu i naseljem Crnac na zapadu.

Datum početka Projekta je 28. kolovoza 2012. godine, a provedba projekta je produžena sa 14 na 16 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora. Prema Ugovoru i Opisu posla projekt je uključivao izradu nekoliko Tehničkih studija i Izvješća, koje su isporučene 06.prosinca 2013.god..

 

Lista dostavljenih završenih Tehničkih studija i Izvješća je slijedeća :

 1. Knjiga 1: Tehnička pomoć za Master Plan Nove luke Sisak
  • Dio 1: Transportna i Tržišna Studija
  • Dio 2: 2D Hidraulički Model
  • Dio 3: Idejno Tehničko rješenje
  • Dio 4: Geotehnička Studija
  • Dio 5: Studija Izvlaštenja
 2. Knjiga 2: Studija izvodljivosti i Analiza troškova i koristi
 3. Knjiga 3: Studija o utjecaju na okoliš Nove luke Sisak
 4. Knjiga 4: Aplikacija za sufinanciranje Velikih infrastrukurnih projekata

 

S obzirom da je provedba Ugovora tekla sukladno predviđenom planu, a nakon analize dostavljenih Tehničke studija i Izvješća, Lučka uprava Sisak kao Krajni korisnik projekta odobrila je navedene Studije kao pouzdane i zadovoljavajuće.

Predviđena je gradnja bazena kroz III faze

 1. Faza planira se gradnja dva veza za suhi teret – 2020-2024 – iznos 47.240.967 Eura
 2. Faza izgradnja još dva veza za suhi teret         – 2025-2034 – iznos 21.643.554 Eura
 • Faza izgradnja dva veza za tekući teret            – 2035-2044 – iznos 23.536.295 Eura

Ukupni iznos bez PDV-a : 92.536.295 €ura.

 

Početak procesa Procjene utjecaja na okoliš Nove luke Sisak

Studija utjecaja na okoliš predana je 29. studenog 2013.god. u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

U tijeku: postupak procjene utjecaja na okoliš nove luke Sisak

 1. Sastanak odbora (1) – Posjet (komentari, prijedlozi, izmjene i dopune Studije) – veljače 2014. u 10:00 u zgradi Gradske uprave Sisak, Rimska 26, Sisak
 2. Županija organizira javnu raspravu i jednomjesečni javni uvid
 3. Studija je izmijenjena u skladu sa zahtjevom javnost i zainteresirana javnost stekla je putem instrumenta javne rasprave i javnog uvida detalje Studije
 4. Sastanak odbora(2) – Većinom rasprava o mjerama zaštite okoliša i prirode na program praćenja stanja (rasprava)


Završni korak

Izdavanje službene odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvaćanju intervencije (očekivani završetak veljača 2015.god.).

 

Područje i rješenja

Web – Objave

Za više informacija posjetite : http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/299/tehnicka-pomoc-za-master-plan-za-novu-luku-sisak