OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


 

2024

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16,114/22), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa 2024

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa 2024 – za članove Upravnog vijeća

 

2023

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16,114/22), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa 2023

 

 

2022

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju -nepostojanju sukoba interesa 2022.

 

 

2021

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • Medo grupa d.o.o., Lička 21, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava-o-postojanja-nepostojanju-sukoba-interesa-2021.

 

 

2020

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • Medo grupa d.o.o., Lička 21, Sisak

Izjava-postojanju-nepostojanju-sukoba-interesa-2020.
Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-2020-2

 

 

2019

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak

Izjava-o-postojanju-nepostojanju-sukoba-interesa_2019

 

 

2018

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak

Izjava-o-postojanju-nepostojanju-sukoba-interesa 2018.

 

 

2017

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,

Izjava-o-postojanju-nepostojanju-sukoba-za-2017