Propisi

Lučka uprava Sisak osnovana je 2001.g.Osnivač Lučke uprave je Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva prometa i veza.

 1. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. 144/21)
 2. Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 3. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (N.N. 84/17.)
 4. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine (N.N. 87/22)
 5. Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak (N.N. 108/06)
 6. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (N.N. 32/09)
 7. Uredba o pristaništima unutarnjih voda (N.N. 134/08)
 8. Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (N.N. 33/2023)
 9. Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda i Dopuna (N.N. 124/15,128/15)
 10. Zakon o potvrđivanju protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz okvirni sporazum o slivu rijeke Save (N.N., Međunarodne novine br.: 1/2010.)
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodenih putova na unutarnjim vodama (N.N.77/11, 06/14,81/15)
 12. Pravilnik o redu u pristaništu za Brodogradilišno pristanište Galdovo – 22.12.2011
 13. Statut Lučke uprave Sisak

Za sve ostale propise na polju unutarnje plovidbe molimo vas da obratite pažnju na sljedeću web stranicu:
Narodne novine