Propisi

Lučka uprava Sisak osnovana je 2001.g.Osnivač Lučke uprave je Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva prometa i veza. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba.

 1. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)
 2. Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (2009.- 2016.)
 3. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (N.N. 65/08)
 4. Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak (N.N. 108/06)
 5. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (N.N. 32/09)
 6. Uredbu o pristaništima unutarnjih voda (N.N. 134/08)
 7. Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (N.N. 100/08)
 8. Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (N.N. 20/09)
 9. Zakon o potvrđivanju protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz okvirni sporazum o slivu rijeke Save (N.N., Međunarodne novine br.: 1/2010.)
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodenih putova na unutarnjim vodama (N.N.77/11 i 06/14)
 11. Pravilnik o redu u pristaništu za Brodogradilišno pristanište Galdovo -22.12.2011
 12. Statut Lučke uprave Sisak

Za sve ostale propise na polju unutarnje plovidbe molimo vas da obratite pažnju na sljedeću web stranicu:
Narodne novine