PROJEKTI:

Realizacija programa rada 2002.-2005:

Gradnja navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku

1 Građevni radovi završena 2005.
2 Montaža strojarskih i elektro radova završena 2005.
3 Obaloutvrda /desna/ završena 2005.
4 Obaloutvrda /lijeva/ završena 2005.
5 Adaptacija poslovne zgrade, radioničkih prostora, garderobe i sanitarija završena 2005.

LUKA SISAK:

1 Luka Sisak- Bazen Crnac pretovar sirove nafte i derivata(na rijeci Savi, desna obala, 579 do 579+800 rkm)
2 Luka Sisak – Bazen Galdovo područje brodogradilišnog pristaništa(na rijeci Savi, lijeva obala, 593+300 rkm)

Privatna luka:

1 Privatna luka -Pristanište i skladišta d.o.o. pretovar rasutih tereta (na rijeci Kupi, lijeva obala, 4+470 to 5+640 rkm)

Koncept turističkih pristaništa:

1 Koncept turistickih pristaništa izrađeno 5 pontona

Lučke i pristanišne pristojbe:

1 Lučke i pristanišne pristojbe cjenik u primjeni od 1.1.05. sa izmjenama