Usvojeni prijedlozi dviju Odluka o davanju suglasnosti LU Sisak za sklapanje ugovora za radove u svrhu izgradnje prodajno – servisnog centra

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 7. prosinca 2023. godine donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Sisak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova izgradnje prodajno – servisnog centra, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave te Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu za sklapanje navedenog ugovora.

Za izvođenje radova izgradnje prodajno – servisnog centra u provedenom postupku javne nabave odabran je ekonomki najpovoljniji ponuditelj, Concordia Consulting d.o.o iz Zagreba. Vrijednost radova je 1.539.983,55 eura bez PDV-a, a rok za izvođenje radova 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Naime, zbog očuvanja djelatnosti Brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu 2020. godine te je planirana izgradnja zamjenskog objekta (servisni centar) za uništene radionice.

Financijska sredstva potrebna za podmirenje predviđenih ugovornih obveza osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

 

 

 


 

Comments are closed.